Budowa ogrodzenie PCV na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Balustrady z plastiku na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania balustrady PCV na plot i furtkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy proponowane plotki z Winylu na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements